Khoa học làm giàu

Khóa học này có gì nổi bật?

Đây là khóa học mà Dili Academy dành tặng cho các học viên. Trang bị kiến thức làm giàu khoa học, không mộng tưởng.

Chủ đề trong khóa học

4 Bài học07h 15m

Nội dung 4 ngày học

Ngày 1 – Khoa học làm giàu2:50:22
Ngày 2 – Khoa học làm giàu1:22:19
Ngày 3 – Khoa học làm giàu1:06:48
Ngày 4 – Khoa học làm giàu1:55:31

Thông tin về giảng viên

Hiện đang sở hữu hệ thống kinh doanh hàng nghìn thành viên, sở hữu kênh Tikok 3.000.000 follow, Facebook fanpage gần 1.000.000 like...
5.00 (2 đánh giá)

11 Khóa học

3181 Học viên

Miễn phí

Chủ đề