Khóa học Xây Dựng Thương Hiệu Tiền Tỷ

Bạn nhận được lợi ích gì khi tham gia khóa học này?

  • Tìm hiểu về NLP, lập trình mô thức đúng giúp bản thân tiến bộ
  • Loại bỏ ký ức, suy nghĩ tiêu cực ra khỏi cuộc sống
  • Cách đặt mục tiêu, lên kế hoạch để đạt được nó
  • Lập trình tư duy, kiểm soát bản thân, tinh thần để làm việc hiệu quả
  • Xây dựng mối quan hệ tốt, bí quyết có cuộc sống hạnh phúc

Chủ đề trong khóa học

31 Bài học05h 54m 31s

Nội dung trong 30 ngày học?

Mỗi ngày bạn chỉ được học 1 video, từng bước áp dụng kiến thức trong video để đạt hiểu quả cao nhất
Ngày 1 – Khai Phá Tiềm Thức P113:49
Ngày 2 – Khai Phá Tiềm Thức P213:08
Ngày 3 – Khai Phá Tiềm Thức P311:09
Ngày 4 – Trường Năng Lượng4:44
Ngày 5 – Sức Mạnh Của Ngôn Từ P113:24
Ngày 6 – Sức Mạnh Của Ngôn Từ P28:20
Ngày 7 – Khai Phá Tiềm Thức P711:23
Ngày 8 – Khai Phá Tiềm Thức P85:33
Ngày 9 – Khai Phá Tiềm Thức P911:42
Ngày 10 – Khai Phá Tiềm Thức P105:01
Ngày 11 – Khai Phá Tiềm Thức P117:34
Ngày 12 – Khai Phá Tiềm Thức P1220:46
Ngày 13 – Khai Phá Tiềm Thức P1325:49
Ngày 14 – Khai Phá Tiềm Thức P1417:33
Ngày 15 – Khai Phá Tiềm Thức P1511:54
Ngày 16 – Khai Phá Tiềm Thức P1614:05
Ngày 17 – Khai Phá Tiềm Thức P1710:38
Ngày 18 – Khai Phá Tiềm Thức P1817:24
Ngày 19 – Khai Phá Tiềm Thức P1927:58
Ngày 20 – Khai Phá Tiềm Thức P207:36
Ngày 21 – Khai Phá Tiềm Thức P217:37
Ngày 22 – Khai Phá Tiềm Thức P2216:43
Ngày 23 – Khai Phá Tiềm Thức P2300:05:31
Ngày 24 – Khai Phá Tiềm Thức P2400:09:21
Ngày 25 – Khai Phá Tiềm Thức P2500:04:53
Ngày 26 – Khai Phá Tiềm Thức P2600:03:04
Ngày 27 – Khai Phá Tiềm Thức P275:22
Ngày 28 – Khai Phá Tiềm Thức P2800:04:14
Ngày 29 – Khai Phá Tiềm Thức P2900:30:20
Ngày 30 – Khai Phá Tiềm Thức P3000:08:02
Draft Lesson

Thông tin về giảng viên

0 (0 đánh giá)

5 Khóa học

439 Học viên

Miễn phí

Chủ đề

Bạn sẽ mất gì nếu đăng ký khóa học từ các nguồn bên ngoài?

  • Tham gia group kín để được hỗ trợ
  • Cập nhật những tài liệu mới nhất
  • Trở thành thành viên “đặc biệt" mua các sản phẩm với giá ưu đãi