Coach 20K Vlog

  • Cập nhật gần nhất 09/06/2023

Chủ đề trong khóa học

22 Bài học

Module 1:

Bài 1: Tại sao Linh lại tạo ra “Thương Hiệu Bạc Tỷ” giúp cho người kinh doanh dễ dàng xây dựng thương hiệu cá nhân trên mạng xã hội52:08
Bài 2: Thương hiệu cá nhân là gì ?19:02
Bài 3: Năng lực nào của bạn mang lại giá trị cho khách hàng ?6:38
Bài 4: Kiến thức mình có59:06
Case Study chị Gái1:16:58
Case Study chị Nương1:33:53
Bài 7 Kinh Nghiệm Có Được6:14
Bài 6 Sản Phẩm Kiến Thức Có Được11:15
Bài 5 Thành Tích Có Được8:53
Bài 8 Làm Thế Nào Khai Thác Cá Tính Của Bản Thân23:27
Bài 9 Định Vị Thương Hiệu3:38
Bài 10 Khách Hàng Cần Gì12:01

Module 2:

Thông tin về giảng viên

0 (0 đánh giá)

5 Khóa học

439 Học viên

59.995.000